Search
  • biocentrum

Združenie ekologických poľnohospodárov

Naše hlavné ciele sú:

· rozvíjať harmonický vzťah medzi ľuďmi žijúcimi v Karpatskej kotline ako zemepisnom, geologickom, hydrografickom, ekologickom a kultúrnom regióne, ako aj ich prírodné prostredie vo všetkých oblastiach;

· zjednotiť organizácie zamerané na biokultúru a ekologické poľnohospodárstvo v krajinách Karpatskej kotliny, okrem toho tiež reprezentovať a hájiť spoločné záujmy členských organizácií Združenia pred jednotlivými krajinami a Európskou úniou;

· zabezpečiť Karpatskej kotline postavenie oblasti bez GMO.

Naše aktivity:

· formovanie spolupráce medzi ekologickými poľnohospodármi v Karpatskej kotline, organizovanie ich spoločného vystupovania a vytváranie spolupráce;

· podporovanie ekologického prístupu v poľnohospodárstve, organizovanie konferencií;

· zlepšovanie spoločného ekologického poľnohospodárstva, stratégie rozvoja vidieka pre Karpatskú kotlinu ako partnera maďarského Ministerstva poľnohospodárstva;

· podpora programov s regionálnym ekologickým prístupom.

Naši členovia

Maďarsko:

1. Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért

2. Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület

3. Gaia Alapítvány

4. Napvilág Alapítvány

5. Üllőparti Gazdaszövetkezet

6. Hubai és Társa Kft.

7. ÖMKi Közhasznú Nonprofit Kft.

Slovensko, Felvidék:

8. Biocentrum s.r.o.

Ukrajina, Zakarpatsko:

9. Kárpátaljai Biokultúra Egyesület

Moldavsko:

10. Pro Rural Invest

Rumunsko, Sedmohradsko:

11. Romániai Biogazdálkodók „BIOTERRA” Egyesülete

12. Kovászna-megyei Biokultúra Egyesület

13. Marosvásárhelyi Biokertész Csoport

14. Székelyföldi Bio Egyesület

15. Bio Gold Transilvania

16. Holtmarosi „Transsylvania” Agrártermelők Szövetsége

17. Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Egyesület (RMGE MAROS)

Srbsko, Délvidék:

18. TERRA’S Egyesület

19. Magyarkanizsa Község Agráruniója

20. Meta Terra

Slovinsko, Muravidék

21. Öko Önellátó Egyesület

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Nadácia oddane a odhodlane presadzujúca ochranu životného prostredia a prírody, ekologické poľnohospodárstvo, biokultúru, bio-, zdravý- a ekologicky uvedomelý spôsob života, svojou činnosťou už poldru