Search
  • biocentrum

Nadácia Sárközy Péter za biokultúru

Nadácia oddane a odhodlane presadzujúca ochranu životného prostredia a prírody, ekologické poľnohospodárstvo, biokultúru, bio-, zdravý- a ekologicky uvedomelý spôsob života, svojou činnosťou už poldruha desaťročia dokazuje, že zachováva, pestuje a pokračuje v rozvíjaní zásad stanovených pri založení biohnutia, v duchu profesora dr. Pétera Sárközyho, jedného zo zakladateľov biokultúry, večného čestného prezidenta nadácie.

Cieľom nadácie je rozširovať biokultúru a vydávať s ňou súvisiace publikácie, organizovať výstavy, konferencie, kurzy, stretnutia, založiť štipendiá, granty, podporiť rast ekologického poľnohospodárstva, spracovania, distribúcie, vytvoriť a spravovať ekologickú databázu, každoročne udeliť Sárközyho Pamätnú medailu.

Nadácia je zakladajúcim členom KÖSZ.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Naše hlavné ciele sú: · rozvíjať harmonický vzťah medzi ľuďmi žijúcimi v Karpatskej kotline ako zemepisnom, geologickom, hydrografickom, ekologickom a kultúrnom regióne, ako aj ich prírodné prostredie