Search
  • biocentrum

Nadácia Sárközy Péter za biokultúru

Nadácia oddane a odhodlane presadzujúca ochranu životného prostredia a prírody, ekologické poľnohospodárstvo, biokultúru, bio-, zdravý- a ekologicky uvedomelý spôsob života, svojou činnosťou už poldruha desaťročia dokazuje, že zachováva, pestuje a pokračuje v rozvíjaní zásad stanovených pri založení biohnutia, v duchu profesora dr. Pétera Sárközyho, jedného zo zakladateľov biokultúry, večného čestného prezidenta nadácie.

Cieľom nadácie je rozširovať biokultúru a vydávať s ňou súvisiace publikácie, organizovať výstavy, konferencie, kurzy, stretnutia, založiť štipendiá, granty, podporiť rast ekologického poľnohospodárstva, spracovania, distribúcie, vytvoriť a spravovať ekologickú databázu, každoročne udeliť Sárközyho Pamätnú medailu.

Nadácia je zakladajúcim členom KÖSZ.

2 views

Recent Posts

See All

Office:

SNP 57

Želiezovce, 937 01

Slovakia

Phone:

+421 905 609 563

+421 905 387 232

+421 911 609 563

+421 908 372 011

© 2019 by

BIOCENTRUM, s.r.o.

Slovakia

  • Facebook Social Icon