Search
  • biocentrum

A Szövetségről

A Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségét (KÖSZ) 2011 szeptemberében dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter támogatásával és dr. Kövér László, a Parlament Elnökének fővédnökségével 11 kárpát-medencei szervezet alapította meg Piliscsabán. A tagság száma mostanra 21-re bővült. A Szövetséghez 2015-ben csatlakozott egy, az ökológiai gazdálkodás előmozdítását megcélzó moldáviai vidékfejlesztő szervezet, így már a Kárpátokon túlról is van tagszervezete.

A KÖSZ 2012 óta – immár a második kormányzati ciklusban – az agrárminisztérium stratégiai partnerszervezete. A Szövetség az egyik legfőbb feladatának tekinti, hogy érdemben segítse és közreműködjön a Kormány 2012-2020 közötti Nemzeti Vidékstratégiájának, s ezen belül a kárpát-medencei vidékfejlesztési együttműködési, valamint ökológiai gazdálkodási programjának a megvalósításában (pl. a Kárpát-medence GMO-mentességének biztosítása).

A KÖSZ feladatául tűzte ki a kárpát-medencei ökogazdálkodás (természeti, társadalmi, kulturális, gazdasági, szakmai) sajátosságainak összefoglalását, valamint a tagszervezetek, társult tagok és a kárpát-medencei, európai uniós, illetve a nemzetközi öko- és környezetvédelmi szervezetek közötti kapcsolattartást, együttműködést. Ennek érdekében a Szövetség folyamatosan nyomon követi az ökogazdálkodást érintő történéseket, szakmai konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken képviselteti magát, együttműködik az ökogazdálkodás ügyét érdemben előmozdító szakmai, civil szervezetekkel és intézményekkel, tartja a kapcsolatot tagszervezeteivel és azok észrevételeit beépíti saját, öko jogszabályokat érintő szakmai véleményezésébe és egyéb szakmai anyagaiba, kiadványaiba.

A KÖSZ egy olyan magyarországi székhelyű, határokon átívelő tevékenységet folytató civil szakmai szervezet, mely mindenekelőtt a kárpát-medencei magyar gazdálkodó emberek sorsán, lehetőségein kíván javítani, és fontos szerepet tölt be ezen magyar emberek egymással és az anyaországi magyarokkal való kapcsolattartása szempontjából. Ezen túlmenően, igyekszik a kárpát-medencei magyarság érdekében olyan programokat, projekteket kidolgozni és megvalósítani, melyek a határon túli honfitársaink szerint is tényleges segítséget, ill. lelki támaszt is nyújtanak számukra.

A KÖSZ működése során nemcsak az ökogazdálkodás, mint agrár-szakágazat fejlődését kívánja elősegíteni, hanem a biogazdálkodást már a háztáji gazdálkodás, kertészkedés szintjén is fontosnak tartja, ezért a szélesebb közönségnek szóló előadások, események megrendezését és kiadványok szerkesztését is célul tűzte ki.

További információk a KÖSZ-ről és tagszervezeteiről: www.karpatbio.hu

Tagszervezeteink:

Magyarország:

1. Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért

2. Csongrád és Térsége Biokultúra Egyesület

3. Gaia Alapítvány

4. Napvilág Alapítvány

5. Üllőparti Gazdaszövetkezet

6. Hubai és Társa Kft.

7. ÖMKi Közhasznú Nonprofit Kft.

Szlovákia, Felvidék:

8. Biocentrum s.r.o.

Ukrajna, Kárpátalja:

9. Kárpátaljai Biokultúra Egyesület

Moldova

10. Pro Rural Invest

Románia, Erdély:

11. Romániai Biogazdálkodók „BIOTERRA” Egyesülete

12. Kovászna-megyei Biokultúra Egyesület

13. Marosvásárhelyi Biokertész Csoport

14. Székelyföldi Bio Egyesület

15. Bio Gold Transilvania

16. Holtmarosi „Transsylvania” Agrártermelők Szövetsége

17. Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Egyesület (RMGE MAROS)

Szerbia, Délvidék:

18. TERRA’S Egyesület

19. Magyarkanizsa Község Agráruniója

20. Meta Terra

Szlovénia, Muravidék

21. Öko Önellátó Egyesület

3 views0 comments

Recent Posts

See All

A környezet- és természetvédelem, az ökogazdálkodás, a biokultúra, a bio-, az egészséges és a környezettudatos életmód iránt elkötelezett alapítvány tevékenységével immáron másfél évtizede bizonyítja,